Всички стаи на хотел Ела са в процес на преустройство.